Tillsammans går vi igenom det gångna året.

Vi tycker att bokslut ska vara ett positivt laddat ord och inte förknippat med stress. Tillsammans bygger vi en nära och personlig relation och går igenom årets händelser i lugn och ro.

Bokslut eller årsredovisning är enkelt förklarat en sammanfattad rapport över det gångna räkenskapsåret. Det är obligatoriskt för alla aktiebolag att upprätta ett årligt bokslut som bygger på årsredovisningen och skicka in den till Bolagsverket. Har vi redan hand om din bokföring och redovisning har vi redan underlaget. Om du kontaktar oss för första gången för att få hjälp meddelar vi vad vi behöver ta del av. Vi är öppna för alla förfrågningar.

Vi hjälper även dig som behöver få din årsredovisning godkänd av en revisor. Tillsammans ser vi till att den är genomarbetad och uppfyller samtliga krav. Observera att det för mindre bolag inte krävs en revision. Vi anpassar oss efter ditt individuella företag och tar till de åtgärder som krävs.